Ajuntament de Navata

Captcha image
  • Navata
  • Navata
  • Navata
  • Navata
  • Navata

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Sou a: Inici>El poble>Notícies>BONIFICACIÓ DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES

El 14 de febrer

Es manté la bonificació d’exercicis anteriors. S’estableix una bonificació de 60€ de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació i reunir els requisits següents:

- Carnet de família nombrosa

- Certificat d’empadronament o convivència (en el seu cas)

- Rebut de l’IBI de l’exercici anterior


El subjecte passiu titular de la família nombrosa per gaudir d’aquesta bonificació haurà de presentar davant l’ajuntament la corresponent sol·licitud de bonificació. L’esmentada petició s’haurà de renovar anualment i no pot tenir caràcter retroactiu.

BONIFICACIÓ DE L'IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES
 
 
 

Copyright 2010 Navata

Plaça Vila, 5 · 17744 Navata · Tel. 972565004 ·