Ajuntament de Navata

Captcha image
  • Navata
  • Navata
  • Navata
  • Navata
  • Navata

POUM

El 01 de desembre del 2016

L'empresa adjudicatària de la redacció del POUM, TALLER AT està avançant en els treballs d’incorporació de dades, per la preparació de propostes, que s'han de p re s e n t a r a l a D i re c c i ó P ro v i n c i a l d'Urbanisme, pel seu seguiment.

En aquest mes d'octubre s'ha iniciat el procés d'atenció personalitzada amb els propietaris de finques, que poden ser objecte de noves afectacions.

POUM
 
 
 

Copyright 2010 Navata

Plaça Vila, 5 · 17744 Navata · Tel. 972565004 ·