Ajuntament de Navata

Captcha image
  • Navata
  • Navata
  • Navata
  • Navata
  • Navata

Perfil del contractant

Sou a: Inici>Oficina virtual>Perfil del contractant

Contractació pública Generalitat de Catalunya

 

L'Ajuntament de Navata, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l'òrgan de contractació.

Licitacions obertes
 

Copyright 2010 Navata

Plaça Vila, 5 · 17744 Navata · Tel. 972565004 ·